הנחות לחוגי תרבות – נכי צה"ל חברי בית הלוחם ב"ש

1. נכי צה"ל באחוזי נכות 50% ומעלה
זכאים ל- 6 חוגים ללא עלות, מתוך רשימה מוגדרת של חוגים, אשר הופצה בחוברות ומידעונים על ידי בית הלוחם באר שבע (פרויקט נכים קשים).
חוג שאינו בין אותו מבחר של 10 חוגים –ישנה הנחה של 20% לנכי צה"ל.

2. נכים באחוזי נכות 49% ומטה – תינתן הנחה מדורגת לפי הפרוט להלן-
20% על החוג הראשון, 30% על החוג השני ו – 40% על החוג השלישי.
היה וייבחר חוג רביעי ומעלה – תינתן עליו הנחה של 20%.
האמור לעיל מתייחס רק לחוגים ולא לסדנאות קצרות מועד עליהן לא חלה הנחה כלל.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף התרבות-
08-6251107
הנהלת בית הלוחם