מרפאה

רופא הבית מקבל את החברים לשם מתן הכוונה לפעילויות השונות והדרכה בכל הקשור לנכותם המוכרת. כל חבר
הנרשם לבית הלוחם חייב להציג את המסמכים הרפואיים הבאים: סיכום פציעה ואישור רפואי מרופא המשפחה על
מצב בריאות כללי. זאת לצורך פתיחת תיק במרפאה.

על כל נכה צה"ל המעוניין במנוי בבית הלוחם, להיפגש עם רופא בית הלוחם ד"ר סיבירסקי לפגישה קצרה ולהציג בפניו סיכום מידע רפואי. במידה ורוצים להתאמן בחדר הכושר, יש להביא אישור שכותרתו :"רשאי להתאמן בחדר הכושר" או לחלופין מבחן מאמץ תקין לחבר מעל גיל 40.