שבת תרבות

אחת לחודש מתקיימת פעילות גדולה בשבת להנאת החברים ובני משפחותיהם.