טיול אתגרי למדבר יהודה לחברי הבית ובני/ת זוגם
טיול אתגרי למדבר יהודה לחברי הבית ובני/ת זוגם

הצגת ילדים
הצגת ילדים "חברים על הגשר"