טפסים מידעון ראשוני לנכי צה”ל

ביטאון הלוחם
276 | ביטאון הבית

מוזמנים לצפות בגיליון האחרון של הביטאון

הקש/י על התמונה כדי לדפדף בעיתון באופן וירטואלי

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לאירגון
תרמו לארגון נכי צה"ל
ארגון נכי צה״ל
חופשה בבית קיי
נצלו את ההטבה שמגיעה לכם וצאו לחופש

מתוך חשיבות הנושא ועל מנת להקל עליכם במתן מענה לשאלות המתעוררות בנוגע לתהליכי ההכרה, הטיפול והשיקום העומדים בפניכם, מצאנו לנכון, כארגון היציג של נכי צה”ל, להביא בפניכם מידעון ראשוני ותמציתי אודות ההכרה, הטיפול, השירותים והזכאויות להם אתם זכאים מתוקף הכרתכם כנכי צה”ל ודרכי התקשרות עם נציגי הארגון.

הבהרה:
אין במידעון זה, כולו או מקצתו, כדי לענות על שאלות פרטניות, ואין בו משום קביעה משפטית או רפואית לגבי קבלת הזכויות המפורטות להלן. כל זכאות או הטבה המפורטות להלן, תידון על פי הכללים הקבועים בחוק הנכים, בתקנות מכוחו או בהוראות אגף שיקום נכים. דף המידע נועד להביא לידיעתך מידע תמציתי על השירותים והזכאויות מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון ומארגון נכי צה”ל ואינו מהווה תחליף למידע אותו הנכם זכאים לקבל מעובדי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ומנציגי ארגון נכי צה”ל. בנוסף, אין באמור במידעון כדי להחליף ייעוץ או חוות דעת עם איש מקצוע מומחה בתחום. כל האמור במידעון זה לגבי נכים מתייחס גם לנשים נכות.

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שדרות בנ"צ כרמל 9, באר-שבע, מיקוד 8410501
08-6251100
08-6374851
צור קשר